Hướng dẫn cách kiểm tra dịch vụ hoặc ứng dụng nào đang chiếm dung lượng NAS Synology

I. Hướng dẫn cách kiểm tra dịch vụ hoặc ứng dụng nào đang chiếm dung lượng NAS Synology

Một số gói có thể chiếm một lượng lớn dung lượng lưu trữ, một số trường hợp nhất định. Dưới đây là một số trường hợp có thể xảy ra:

+ Synology Drive hoặc Cloud Stationkhi một số thư mục chia sẻ được Synology Drive hoặc Cloud Station đồng bộ hoá, nhằm mục đích kiểm soát phiên bản, thư mục được chia sẻ chiếm gấp đôi dung lượng của tổng kích thước file của folder.

+ Snapshot Replication: Khi snapshot đã được chụp cho 1 thư mục chia sẻ, đặt biệt là một thư mục dài hạn, bất kỳ file nào  sau đó bị xoá khỏi thư mục chia sẻ đó sẽ vẫn chiếm dung lượng Lưu trữ ( cho đến khi xoá ảnh đó).

+ Download Station:Các file tạm thời của gói này có thể chiếm dung lượng lưu trữ đáng kể.

+ Recycle bins:các thư mục chia sẻ: các tệp đã xoá chưa đc xoá vĩnh viễn chiếm dung lượng lưu trữ.

+ Copy – on – write: Copy-on-write (CoW) là tính năng gốc của hệ thống Btrfs. Nó có thể được bật khi tạo thư mục chia sẻ ( chọn Enable data checksum for advanced data integrity) .

Hướng dẫn cách kiểm tra dịch vụ hoặc ứng dụng nào đang chiếm dung lượng NAS Synology
Hướng dẫn cách kiểm tra dịch vụ hoặc ứng dụng nào đang chiếm dung lượng NAS Synology

Nếu bạn gặp phải trường hợp dung lượng bộ nhớ vượt quá mong đợi, bạn có thể thử làm theo các bước sau đây để đăng nhập vào DSM của mình qua SSH để kiểm tra nguyên nhân:

A. Đăng nhập DSM của bạn. Control Panel> Terminal & SNMP > Terminal, và bật dịch vụ SSH.

Lưu ý: SSH sử dụng cổng 22 theo mặt định.

B. Truy cập DSM bằng của bạn bằng SSH (vd PuTTY).

C. Thực hiện các dòng lệnh sau:

Sudo -i

 •  Đăng nhập vs quyền root.
  cd /volume1
 • Thay đổi thư mục thành  /volume1. Bạn cũng có thể thay đổi thư mục khác bằng cách thay thế bằng thư /volume1 bạn muốn kiểm tra.
  du -h -d1.
 • Liệt kê các thư mục trong đó và việc sử dụng lưu trữ của chúng.
 • Việc tính toán mức sử dụng không gian thông qua  du lệnh có thể mất 1 lúc.

VD: Nếu bạn nhận thấy rằng thư mục chia sẻ “ @cloudstation” đã chiếm 1 lưu lượng lớn dung lượng lưu trữ, có thể điều này là do chức năng đồng bộ hoá của Cloud Station. Bạn có thể thực hiện các hành động tương ứng để giải phóng không gian lưu trữ bị chiếm dụng, chằng hạn như tạm thời dừng đồng bộ hoá.

Dưới đây liệt kê các tên thư mục được chia sẻ tương ứng của các dịch vụ hoặc gói thường chiếm dung lượng lưu trữ:

 • Cloud Station Server: @cloudstation.
 • Synology Drive Server: @SynoDrive.
 • Download Station: @download.
 • Snapshots of a shared folder: @sharesnap.
 • An ISCSI LUN or Snapshots of an ISCSI LUN: @iSCSI.
 • Docker: @docker.

II. LIÊN HỆ TƯ VẤN 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *