Hướng dẫn phân quyền truy cập các folder cho User trên Nas Synology

Lấy ví dụ:  công ty Hatechno có cơ cấu phòng ban như sau Hướng dẫn phân quyền truy cập các folder cho User trên Nas Synology

MÔ HÌNH

 

 • Ban giám đốc
 • Giám đốc
 • Phòng kế toán
 • Trưởng phòng kế toán
 • Nhân viên kế toán 1
 • Phòng kỹ thuật
 • Trưởng phòng kỹ thuật
 • Nhân viên kỹ thuật 1

Công ty có cây thư mục như sau:

Hướng dẫn phân quyền truy cập các folder cho User trên Nas Synology
Hướng dẫn phân quyền truy cập các folder cho User trên Nas Synology

Ở đây, chúng tôi đã tạo một cây thư mục dữ liệu DATA như sơ đồ trên:

Các thư mục của mỗi phòng ban lại có các thư mục của nhân viên phòng ban đó và thư mục dữ liệu chung của phòng ban như sau:

Tùy theo chính sách mà mỗi công ty có cách phân quyền giống nhau.

Để cho tiện, mình sẽ đưa ra chính sách tổng quát như sau: “Các thành viên trong  Ban Quản trị (administrators) có full quyền đối với mọi dữ liệu. Ban Giám đốc có quyền xem tất cả các dữ liệu. Thư mục phòng ban nào chỉ có thành viên của phòng ban đó có quyền truy cập (trừ 2 phòng ban trên). Trưởng phòng có quyền xem các dữ liệu trong phòng ban của mình, nhân viên thì chỉ truy cập được vào thư mục dữ liệu chung của phòng và thư mục của nhân viên đó.”

Tương ứng với chính sách trên, mình đã tạo các phòng ban và user: Ban Giám đốc (Giám đốc), Phòng Kế toán (trưởng phòng, nhân viên), phòng Kỹ thuật (trưởng phòng, nhân viên).

Ta có bảng phân quyền như sau:

 

Tiến hành  phân quyền

Bước 1: Để tiến hành phân quyền, chuột phải vào Shared Folder/Folder cần phân quyền > Properties.

Bước 2: Chọn tab Permission

Hướng dẫn phân quyền truy cập các folder cho User trên Nas Synology

Bước 3: Chọn Advanced options > Make inherited permissions explicit

Bước 4: Chọn Create để thêm User hoặc Group được phân quyền:

Bước 5: Chọn đối tượng cần phân quyền và chọn các quyền và click OK:

Hướng dẫn phân quyền truy cập các folder cho User trên Nas Synology
Hướng dẫn phân quyền truy cập các folder cho User trên Nas Synology

Bước 6: Xóa các đối tượng được phân quyền:

Chọn User hoặc Group cần xóa phần quyền > click Delete > OK

Bước 7: Tùy chỉnh lại quyền của User hoặc Group đã được phân quyền:

Chọn User hoặc Group cần tùy chỉnh quyền > Click Edit để tùy chỉnh

Hướng dẫn phân quyền truy cập các folder cho User trên Nas Synology

 

Cấu Hình Đối với Shared Folder DATA

Theo chính sách trên, folder DATA sẽ có các phân quyền sau:

 • Mọi người đều được truy cập vào và chỉ xem.
 • Ban Giám đốc và Administrators có full quyền.

 Phân quyền cho Users:

Phân quyền cho Ban giám đốc:

Đối với các Folder Phòng ban

 

 • Trưởng phòng có quyền xem, chỉnh sửa và xóa.
 • Các nhân viên còn lại chỉ có quyền xem và chỉnh sửa, không được xóa.

 

Mình sẽ phân quyền dữ liệu của thư mục KETOAN.

 

Phân quyền cho Trưởng phòng kế toán

Hướng dẫn phân quyền truy cập các folder cho User trên Nas Synology

Phân quyền cho Các nhân viên kế toán còn lại

Hướng dẫn phân quyền truy cập các folder cho User trên Nas Synology

Đối với các Folder cá nhân của các nhân viên:

 • Trưởng phòng có quyền xem,.
 • Folder của nhân viên nào thì nhân viên đó có quyền xem, sửa, xóa. Các nhân viên khác không có quyền xem

 

Mình sẽ phân quyền dữ liệu thư mục của nhân viên kế toán 1

Folder Kỹ thuật làm tương tự như Folder Kế toán

BY PHÒNG KỸ THUẬT HATECHNO.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *