Hướng dẫn tạo Group và User trên Nas Synology

Hướng dẫn tạo Group và User trên Nas Synology

Tạo Group:

Bước 1:  Vào Control Panel và chọn Group

Bước 2: Chọn Create 

Hướng dẫn tạo Group và User trên Nas Synology

Bước 3: Điền tên nhóm và mô tả sau đó nhấn Next

Bước 4 : Cấp quyền truy cập cho Group và nhấn Next

Bước 5 : Tùy chọn giới hạn truy cập cho  từng thư mục

Bước 6 : Cấp quyền truy cập ứng dụng cho Group

Hướng dẫn tạo Group và User trên Nas Synology

Bước 7 : Chọn giới hạn tốc độ internet cho Group

Bước 8: Kiểm tra thông tin Group rồi nhấn Apply để hoàn tất việc tạo Group

Tạo user: (Hướng dẫn tạo Group và User trên Nas Synology DS920+)

Bước 1: Vào Control Panel và chọn User 

Hướng dẫn tạo Group và User trên Nas Synology

Bước 2: Nhấn vào Create

Hướng dẫn tạo Group và User trên Nas Synology

Bước 3 : Điền đầy đủ thông tin của user sau đó click Next

  1. Tên đăng nhập của User
  2. Mô tả
  3. Nhập email của user ( Khi tạo 1 User mới hoặc thay đổi mật khẩu của User thì sẽ có email gửi cho User để thông báo đường dẫn truy cập máy chủ và thông tin tài khoản của User đó)
  4. Nhập password cho User
  5. Xác nhận lại password
  6. Tích để gửi email chào mừng và thông báo thông tin cho User mới
  7. Gửi password đăng nhập cho User mới
  8. Không cho User thay đổi password
  9. Click Next

Bước 4 : Gán User vào Group sau đó click Next:

Bước 5: Cấp quyền truy cập thư mục cho tài khoản (Nếu đã thêm User vào Group thì không cần tick chọn nữa vì User đã được thừa hưởng quyền của Group)( VD: Một Group KẾ TOÁN trong đó gồm nhiều nhân viên thì chúng ta chỉ cần gán quyền cho Group KẾ TOÁN thì những nhân viên thuộc Group KẾ TOÁN sẽ tự động được gán quyền theo Group đã tùy chỉnh  )

Bước 6: Cấp quyền truy cập ứng dung cho người dùng

Hướng dẫn tạo Group và User

Bước 7: Kiểm tra thông tin của User và click Apply để hoàn thành

Hướng dẫn Nas Synology

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *