Máy chấm công khuôn mặt Ronald Jack F300Plus

– Dung lượng bộ nhớ: 1000 vân tay
– Khuôn mặt : 300
– Dung lượng chấm công: 100.000 lần
– Kết nối với máy tính qua cổng, TCP/IP / USB / WIFI
– Hiển thị tên người chấm công lên máy.
– Dữ liệu trong máy không bị mất khi xãy ra cúp điện.
– Tốc độ xử lý nhanh <1s/1lần chấm công.