Thiết Bị Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S-1S+

CPU TLR4-00980
Số lượng lõi CPU 9
Tần số danh nghĩa CPU 1,2 GHz
Kích thước 444x175x47mm
Cấp giấy phép 6
Hệ điều hành RouterOS
Kích thước của RAM 2 GB
Kích thước lưu trữ 128 MB
Loại lưu trữ NAND
Đã kiểm tra nhiệt độ môi trường -20 ° C đến 60 ° C