Thiết Bị Mạng Router Mikrotik RB3011UiAS-RM

 1. CPU : 2 Core, 1.4 GHz, ARM 32bit IPQ-8064
 2. RAM : 1 GB RAM
 3. Bộ nhớ lưu trữ : 128 MB NAND
 4. Operating System : RouterOS License level 5
 5. 10) Cổng mạng 1 Gbps
 6. 1) Cổng USB 3.0 type A
 7. 1) Cổng quang SFP 1G
 8. 269.6 kpps, 783.5 Mbps for 64‑byte packets
 9. 232.0 kpps, 3,849.4 Mbps for 512‑byte packets
 10. 122.0 kpps, 3,946.8 Mbps for 1518-byte packets
 11. Phụ kiện : 1 nguồn DC 24V-1.2A