Thiết bị định tuyến Router Mikrotik CCR1016-12S-1S+

  • 12xSFP cage
  • 1xSFP+ cage,
  • CPU: 16 cores x 1.2GHz
  • RAM: 2GB
  • LCD panel, Dual Power supplies
  • 1U rackmount
  • RouterOS L6
Gọi cho chúng tôi ngay!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay!