HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH CƠ BẢN THIẾT BỊ MIKROTIK – PHẦN 3

Router Mikrotik hiện được sử dụng rất nhiều ở Việt Nam (trong đó có cả các ISP) vì có giá thành tốt, hiệu năng sử dụng mạnh mẽ và ổn định. Tuy nhiên, các bước cấu hình Router Mikrotik là không đơn giản với một người mới chưa có nhiều kiến thức về Networking. Bởi vì, RouterOS […]

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH CƠ BẢN THIẾT BỊ MIKROTIK – PHẦN 2

Router Mikrotik hiện được sử dụng rất nhiều ở Việt Nam (trong đó có cả các ISP) vì có giá thành tốt, hiệu năng sử dụng mạnh mẽ và ổn định. Tuy nhiên, các bước cấu hình Router Mikrotik là không đơn giản với một người mới chưa có nhiều kiến thức về Networking. Bởi […]

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH CƠ BẢN THIẾT BỊ MIKROTIK – PHẦN 1

PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Mikrotik cung cấp một tool có tên winbox để hỗ trợ cấu hình cho thiết bị Mikrotik, các bạn có thể download và cài đặt tool đó trên trang chủ của Mikrotik theo đường link sau: https://mikrotik.com/download Sau khi tải về và mở lên, Winbox sẽ có giao diện […]