HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH CƠ BẢN THIẾT BỊ MIKROTIK – PHẦN 3

CẤU HÌNH CƠ BẢN THIẾT BỊ MIKROTIK

Router Mikrotik hiện được sử dụng rất nhiều ở Việt Nam (trong đó có cả các ISP) vì có giá thành tốt, hiệu năng sử dụng mạnh mẽ và ổn định. Tuy nhiên, các bước cấu hình Router Mikrotik là không đơn giản với một người mới chưa có nhiều kiến thức về Networking. Bởi vì, RouterOS có thể cung cấp cho bạn các tính năng từ cơ bản tới cao cấp nhưng hầu hết bạn phải tự cấu hình thủ công theo nhu cầu sử dụng.

Trong nội dung bài viết này, HATECHNO sẽ hướng dẫn các bạn các bước CẤU HÌNH CƠ BẢN THIẾT BỊ MIKROTIK thông qua phần mềm Winbox.

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH CƠ BẢN THIẾT BỊ​​ MIKROTIK

 • GIỚI THIỆU TỔNG QUAN​​ 

 • CẤU HÌNH DỊCH VỤ​​ INTERNET

 • BƯỚC 1: KẾT NỐI VỚI THIẾT BỊ​​ MIKROTIK

 • BƯỚC 2: XÓA CẤU HÌNH MẶC ĐỊNH

 • BƯỚC 3: TẠO INTERFACE​​ VLAN 35

 • BƯỚC 4: KẾT NỐI WAN

 • BƯỚC 5: TẠO BRIGDE CHO LAN, GẮN PORT VÀO BRIGDE VÀ ĐẶT ĐỊA CHỈ​​ CHO BRIDGE

 • BƯỚC 6: CẤU HÌNH DHCP SERVER

 • BƯỚC 7: CẤU HÌNH NAT INTERNET

 • CẤU HÌNH WIFI

 • KÍCH HOẠT CHẾ​​ ĐỘ​​ WIFI

 • CẤU HÌNH PHÁT WIFI

 • GÁN WIFI CHO BRIDGE

 • CÀI ĐẶT MẬT KHẨU WIFI

 • CẤU HÌNH DỊCH VỤ​​ CAMERA

 • CẤU HÌNH PORT FORWARDINH

 • SỬ​​ DỤNG DDNS CỦA MIKROTIK

 • CẤU HÌNH DỊCH VỤ​​ IPTV

 • TẠO INTERFACE VLAN 2502

 • TẠO BRIDGE CHẠY IPTV

 • THÊM CÁC PORT CHẠY IPTV

 • NG DN ĐI​​ MT​​ KHU TRUY CP VÀO ROUTER ( BT BUC​​ ​​ TRÁNH B​​ HACK )

 • HƯỚNG DẪN RESET​​ THIẾT BỊ​​ MIKROTIK

PHẦN 5. CẤU HÌNH DỊCH VỤ IPTV

 • TẠO INTERFACE VLAN 2502

Truy cập vào mục​​ INTERFACE > VLAN​​ chọn them 1 Rule mới bằng cách click vào “ +”: Điền​​ NAME, VLAN ID, INTERFACE.

C:\Users\GUESTs-ACC\Desktop\4.3.jpg

Hình 5.1

 • TẠO BRIDGE CHẠY IPTV

Truy cập vào mục​​ Bridge > Bridge​​ chọn them 1 Rule mới bằng cách click vào “​​ +​​ ”: Điền Name và​​ tích chọn IGMP Snooping.

C:\Users\GUESTs-ACC\Desktop\4.4.jpg

Hình 5.2

 • THEM CÁC PORT CHẠY IPTV

Thêm Interface VLAN 2502 vào Bridge IPTV.​​ Truy cập vào mục Bridge > Port chọn them 1 Rule mới bằng cách click vào “ + “

Interface : VLAN 2502- IPTV ( Đã tạo trước đó )

Bridge: IPTV ( Đã tạo trước đó )