Thiết bị Tường lửa Firewall FortiGate FG-100F

Thiết bị tường lửa chống Virus &  thâm nhập FortiGate FG-100F Security Appliance 22 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 16 x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x10G SFP+ FortiLinks, dual power supplies redundancy.

Danh mục:
Gọi cho chúng tôi ngay!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay!