CPU Intel Xeon E5-2695 v3 (14C/28T, 2.30 Ghz, 35M Cache)

Gọi cho chúng tôi ngay!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay!