CPU Intel Xeon E5-2697A v4 (16C/32T, 2.60 Ghz, 40M Cache)

Thông tin kỹ thuật CPU

  • Số lõi: 16
  • Số luồng: 32
  • Tần số cơ sở của bộ xử lý: 2.10 GHz
  • Tần số turbo tối đa: 3.60 GHz
  • Bộ nhớ đệm: 40 MB SmartCache
Gọi cho chúng tôi ngay!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay!