Thiết bị chuyển mạch Eltex MES2424B

(Chưa bao gồm VAT)

Thống số kỹ thuật

  • Packet processor – Realtek RTL9301
  • 10/100/1000BASE-T (RJ-45) – 24
  • 1000BASE-X(SFP)/ 10GBASE-R(SFP+) – 4
  • Console port RS-232 (RJ-45) – 1
  • Bandwidth – 128 Gbps
  • Throughput on 64-byte packets – 95.2 MPPS
  • Buffer memory – 1.5 MB
  • RAM (DDR3) – 512 MB
  • ROM (SPI Flash) – 64 MB