Thiết bị chuyển mạch Eltex MES2308R

Thông số kỹ thuật

  • 8х10/100/1000BASE-T (RJ-45)
  • 2х10/100/1000BASE-T/1000BASE-X Combo
  • Console port RS-232/RJ-45
  • Bandwidth – 20 Gbps
  • RAM (DDR3) – 512 MB
  • ROM (RAW NAND) – 512 MB
Gọi cho chúng tôi ngay!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay!