Thiết bị chuyển mạch Eltex 10G/40G MES5448

Ưu điểm chính:

  • Bandwidth – 1.28 Tbps
  • Non-blocking architecture
  • L3 switch
  • Stacking up to 8 devices
  • 48 ports of 10G, 4 ports of 40G
  • MAC table capacity – 131K
  • Hot-swappable redundant power supplies
  • Hot-swappable fans
  • Front-to-Back cooling
Gọi cho chúng tôi ngay!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay!