Thiết bị chuyển mạch Eltex 10G/40G MES7048

Ưu điểm chính:
  • Bandwidth – 2.15 Tbps
  • Non-blocking architecture
  • L3 switch
  • Stacking up to 8 devices
  • 48 ports of 10G + ports of 100G
  • MAC-table capacity – 294K
  • Hot-swappable redundant power supplies
  • Hot-swappable fans
  • Front-to-Back cooling
Gọi cho chúng tôi ngay!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay!