Thiết bị chuyển mạch Eltex 10G MES5316A

Ưu điểm chính:

  • Bandwidth up to 320 GBPS
  • Non-blocking architecture
  • Up to 16x10G ports
  • L3 switches
  • Front-to-Back cooling
  • Stacking up to 8 devices
  • Hot-swappable redundant power supplies
Gọi cho chúng tôi ngay!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay!