Thiết bị chuyển mạch Eltex MES2324F DC

Thông số kỹ thuật

  • Packet processor – Marvell 98DX3236-A1 (AlleyCat3)
  • 1000BASE-X/100BASE-FX (SFP) – 20
  • 10/100/1000BASE-T/1000BASEX/100BASE-FX Combo – 4
  • 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) – 4
  • Console port – RS-232/RJ-45
  • Bandwidth – 128 Gbps
  • RAM (DDR3) – 512 MB
  • ROM (RAW NAND) – 512 MB

 

Gọi cho chúng tôi ngay!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay!