Thiết bị chuyển mạch PoE eltex MES2408PL

(Chưa bao gồm VAT)

Ưu điểm chính:

  • Tính năng nâng cao của L2
  • Hỗ trợ cho Multicast (IGMP Snooping, MVR)
  • Chức năng bảo mật nâng cao (L2-L4 ACL, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection, v.v.)