Thiết bị chuyển mạch PoE eltex MES2348P

Key benefits

  • L2+ switches
  • Stacking support
  • Multicast support (IGMP Snooping, MVR)
  • Advanced security functions (L2-L4 ACL, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection, etc.)
Gọi cho chúng tôi ngay!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay!