Thiết bị chuyển mạch PoE eltex MES2428P

Key benefits

  • Advanced L2 features
  • Support for Multicast (IGMP Snooping, MVR)
  • Advanced security functions (L2-L4 ACL, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection, etc.)
Gọi cho chúng tôi ngay!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay!