Thiết bị định tuyến Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-PC

  • 7x Gigabit Ethernet
  • 1x Combo port (SFP or Gigabit Ethernet)
  • 9 cores x 1GHz CPU, 1GB RAM, RouterOS L6
  • Các tính năng:- Định tuyến động (dynamic routing)
  • Quản lý Người dùng Mạng WiFi Công cộng (WiFi Hotspot)
  • Tường lửa – MPLS – VPN – Hổ trợ Chất lượng Dịch vụ nâng cao (QoS)
  • Cân bằng tải / Bonding – Giám sát theo thời gian thực.
  • Khả năng đáp ứng 1000 kết nối đồng thời

Bảo hành: 12 Tháng

Gọi cho chúng tôi ngay!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay!