Thiết bị định tuyến Router Mikrotik RB2011UiAS-IN

Thống số kỹ thuật Router Mikrotik RB2011UiAS-IN

  • Support 5-ports 10/100 Ethernet
  • Support 5-ports 10/100/1000 Ethernet ports and 1-port SFP.
  • CPU nominal frequency: 600 MHz.
  • RAM: 128 MB.

– Dimensions: 214mm x 86mm for PCB.

Gọi cho chúng tôi ngay!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay!