[Video] Khóa học VEEAM Backup & Replication V11 – LAB 2022

Đánh Giá post

Tìm hiểu mọi thứ bạn cần về Veeam Backup & Replication | Làm chủ công nghệ và bảo vệ cơ sở hạ tầng của bạn.

khóa học Veeam Backup & Replication V11 với Lab 2022

Giới thiệu khóa học Veeam Backup & Replication V11 với Lab 2022

 • Veeam là một trong những nhà cung cấp đầu tiên phát triển phần mềm backup phù hợp với máy ảo. Trước Veeam, các ứng dụng backup không thể nhận ra sự khác biệt giữa bảo vệ máy vật lý và máy ảo.
 • Phần mềm Veeam Backup & Replication tương thích với nhiều mục tiêu sao lưu và có thể được sử dụng với VMware vSphere và Microsoft Hyper-V. Sản phẩm hoạt động trên lớp ảo hóa và không có tác nhân. Theo nhà cung cấp, phần mềm có mục tiêu thời gian khôi phục dưới 15 phút cho tất cả các ứng dụng và sử dụng khả năng tăng tốc WAN tích hợp để sao chép dữ liệu ra khỏi trang web nhanh hơn tới 50 lần so với truyền dữ liệu thô.
 • Ngoài việc sao lưu và khôi phục máy ảo, Veeam Backup & Replication có thể bảo vệ và khôi phục các tệp và ứng dụng riêng lẻ cho các môi trường như Exchange và SharePoint. Nó cũng có thể cung cấp các khôi phục transaction-level của cơ sở dữ liệu Oracle và Microsoft SQL.

Bạn sẽ học được gì trong khóa học Veeam Backup & Replication V11

 • Triển khai & cấu hình Veeam Backup & Replication V11.
 • Định cấu hình và thực thi Backup Jobs.
 • Hiểu, cấu hình và thực thi Replication Jobs.
 • Cấu hình & Thực thi Jobs for Hyper-V trong Veeam.
 • Cấu hình & Thực thi Jobs for Vmware trong Veeam.
 • Triển khai Veeam repository server.
 • Hiểu các yếu tố quan trọng của backup & replication.
 • Tạo một Disaster Recovery Site.

Các lợi ích và Tùy chọn của Veeam

 • ✓ Veeam Availability Suite của Veeam cung cấp năm khả năng chính:
 • ✓ Rapid recovery: Chọn chính xác những gì bạn muốn khôi phục và cách bạn muốn khôi phục nó.
 • ✓ Tránh mất dữ liệu: Bảo vệ dữ liệu gần như liên tục cùng với các phương pháp khôi phục hợp lý.
 • ✓ Verified recoverability: Veeam có khả năng khôi phục mọi ứng dụng, tệp tin hoặc máy ảo, không có ngoại lệ.
 • ✓ High visibility: Nhận cảnh báo và theo dõi liên tục để biết các vấn đề trước khi chúng có thể ảnh hưởng đến hoạt động.

Veeam Availability Suite của Veeam kết hợp hai sản phẩm thành một giải pháp duy nhất: Veeam Backup & Replication cho restoring và replicating information và Veeam ONE cho monitoring và reporting. Một phiên bản nhỏ hơn của Veeam Availability Suite, được gọi là Veeam Backup Essentials, có sẵn cho các doanh nghiệp nhỏ hơn có thể không cần toàn bộ tính năng của bộ.

Khóa học Veeam Backup & Replication V11 dành cho ai:

 • Backup Administrator.
 • HelpDesk Support.
 • Virtualization Administrator.
 • Infrastructure Engineer.
 • IT Engineer.
 • IT Project Manager.

Mục lục Khóa học Veeam Backup & Replication V11

 • 01 – Giới thiệu.
 • 02 – Các phương pháp Backup trong Veeam.
 • 03 – Các yếu tố & tính năng Backup.
 • 04 – Data Compression và Deduplication.
 • 05 – WAN Acceleration.
 • 06 – Veeam Backup Deployments Scenarios.
 • 07 – Cài đặt và cấu hình Veeam.
 • 08 – Veeam Licensing.
 • 09 – Backup Retention Policy.
 • 10 – Replication.
 • 11 – Lab Deployment.
 • 12 – Tổng quan về Veeam Platform.
 • 13 – Guest File System Indexing.
 • 14 – Backup Active Directory sử dụng Veeam.
 • 15 – Backup SQL bằng Veeam.
 • 16 – Veeam VM Replication & Failover.
 • 17 – Veeam VM Migration.
 • 18 – Veeam Zip.
 • 19 – Backup NAS hoặc SMB, NFS Share.
 • 20 – Network Traffic Rules.
 • 21 – Continuous Data Protection (CDP).
 • 22 – Backup Azure.
 • 23 – Veeam API.
 • 24 – Backup & Restore Veeam backup configuration.
 • 25 – Các phương pháp hay nhất về Veeam Backup.
 • 26 – Mẹo Khắc phục sự cố Veeam.

Tải Video Veeam Backup & Replication V11

Link tải: https://tinyurl.com/2eju3av3

Mật khẩu giải nén: hatechno.vn