Bộ chuyển đổi Gateway 16 cổng FXS Grandstream GXW4216

(Chưa bao gồm VAT)

  • 16 cổng FXS
  • 1 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45
  • Hỗ trợ nhiều SIP account (chọn 3 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau)
  • Hỗ trợ triệt tiếng vọng (EC)
  • Hỗ trợ điện thoại Analog và Analog Trunk
  • Hỗ trợ Fax
  • Phát hiện kích hoạt bằng thoại
  • Cân chỉnh nhiễu
  • Hỗ trợ cho 2 hồ sơ tài khoản SIP, ID người gọi cho các nước khác nhau / vùng