Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXE3000

(Chưa bao gồm VAT)

  • Dung lượng 1000 máy lẻ IP
  • 550 cuộc gọi đồng thời
  • 2 Lan, SSD64 Gbyte, HĐ 320Gbyte, 2U-19″
  • Hỗ trợ điện thoại và trung kế SIP và IAX2
  • Từ 8 đến 32 dòng / phần mở rộng tương tự được tích hợp vào thiết bị
  • Lên đến 8 cổng ISI BRI
  • Tối đa 4 cổng PRI (E1 / T1), T1 CAS hoặc R2 (E1)