Bộ chuyển đổi Gateway 24 cổng FXS Grandstream GXW4224

(Chưa bao gồm VAT)

  • 24 cổng FXS
  • Màn hình hiển thị
  • 1 cổng 1000 Mbps Ethernet RJ45
  • Có sẵn sip Account trên các điểm
  • Hổ trợ nhiều SIP accounts (chọn 2 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau)
  • Hổ trợ triệt tiếng vọng (EC)
  • Hổ trợ điện thoại Analog và Analog Trunk.
  • Hổ trợ nhều chuẩn thoại G.711, G.723, G.726A/B/E, iLBC, T.38 Fax
  • Phát hiện kích hoạt bằng thoại.
  • Cân chỉnh nhiễu