Tổng đài IP Grandstream UCM6510 – 2000 IP sip license – 200 cuộc gọi đồng thời

(Chưa bao gồm VAT)

Tổng đài IP UCM6510, 1 luồng E1, 2 Cổng FXO, 2 Cổng FXS, 2.000 máy lẻ IP, 200 cuộc gọi đồng thời, Lời chào (IVR nhiều mức), Họp hội nghị Voice và video nhiều bên, ghi âm cuộc gọi, Fax..