Tổng đài IP Grandstream UCM6308A – 1.500 máy lẻ và 200 cuộc gọi đồng thời

(Chưa bao gồm VAT)

Tổng đài ip UCM6308A cung cấp 1.500 máy lẻ IP, kết nối Siptrunk tới các nhà mạng Vnpt, Viettel, Fpt, CMC.., Đầy đủ tính năng: Lời chào, ghi âm cuộc gọi, voicemail, họp hội nghị nhiều bên, gọi đi bằng password, quản lý qua Cloud, báo cáo thống kê cuộc gọi hàng tuần/hàng tháng