Tổng đài IP Grandstream UCM6308 – 3000 máy lẻ và 450 cuộc gọi đồng thời

(Chưa bao gồm VAT)

Tổng đài ip UCM6302, 3000 máy lẻ, 450 cuộc gọi đồng thời, 8FXO/8FXS, Kết nối Siptrunk, full tính năng: Lời chào, ghi âm, voicemail, Hội nghị Audio và Video conference, Quản lý qua Cloud