[Ebook] Mastering VMware VSphere 6.7 (PDF)

4.6
(10)

Giới thiệu Ebook Mastering VMware VSphere 6.7

Ebook Mastering VMware VSphere 6.7

VMware vSphere 6.7 là phiên bản mới nhất của nền tảng đám mây ảo hàng đầu của VMware. Nó cho phép các tổ chức chuyển sang điện toán đám mây bằng cách cho phép họ chạy, quản lý, kết nối và bảo mật các ứng dụng trong một môi trường hoạt động chung.

Hoàn thành với các hướng dẫn từng bước về các khái niệm thiết yếu, ví dụ thực tế và câu hỏi tự đánh giá, phiên bản thứ hai cập nhật này của Mastering VMware vSphere 6.7 cung cấp phạm vi hoàn chỉnh của vSphere 6.7. Cuốn sách bắt đầu với một cái nhìn tổng quan về các sản phẩm, giải pháp và tính năng trong bộ vSphere 6.7. Sau đó, bạn sẽ học cách thiết kế và lên kế hoạch cho cơ sở hạ tầng ảo và xem xét quy trình làm việc và cài đặt các thành phần vSphere. Bạn cũng sẽ hiểu rõ hơn về cấu hình, quản lý và bảo mật thực tiễn tốt nhất.

Đến cuối cuốn sách, bạn sẽ có thể thiết lập phòng thí nghiệm VMware vSphere của riêng mình, có thể chạy được cả những khối lượng công việc đòi hỏi khắt khe nhất.

Bạn sẽ học được gì trong Ebook Mastering VMware VSphere 6.7

  • Khám phá các chức năng hoàn chỉnh của vSphere 6.7.
  • Thiết kế, quản lý và quản trị môi trường ảo hóa.
  • Khám phá các mẹo để vượt qua các bài kiểm tra VCP6-DCV và VCIX6-DCV.
  • Hiểu cách thực hiện các kỹ thuật di chuyển khác nhau trên các môi trường khác nhau.
  • Khám phá các khả năng mạnh mẽ của vSphere 6.7 để vá, nâng cấp và quản lý cấu hình của môi trường ảo.
  • Đi sâu vào các thành phần vSphere cốt lõi.
  • Quản lý tài nguyên tổng thể, khắc phục thảm họa, xử lý sự cố, giám sát và bảo mật.

Nội dung trong Ebook Mastering VMware VSphere 6.7

1. Evolution to vSphere 6.7.

2. Designing and Planning a Virtualization Infrastructure.

3. Analysis and Assessment of Existing Environments.

4. Deployment Workflow and Component Installation.

5. Configuring and Managing vSphere 6.7.

6. Life Cycle Management, Patching, and Upgrading.

7. Managing Networking Resources.

8. Managing Storage Resources.

9. VM Deployment and Management.

10. VM Resource Management.

11. Availability and Disaster Recovery.

12. Securing and Protecting Your Environment.

13. Analyzing and Optimizing Your Environment.

14. Troubleshooting Your Environment.

15. Building Your Own VMware vSphere Lab.

Download Ebook Mastering VMware vSphere 6.7 – 4th Edition

LINK DOWNLOAD 1 | LINK DOWNLOAD 2

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Hãy bấm vào ngôi sao để đánh giá!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 10