Thiết bị chuyển mạch Switch Eltex MES3316F

Key features

  • Bandwidth of up to 112 Gbps
  • L2+ switch
  • Front-to-Back cooling
  • Stacking up to 8 devices
  • Hot-swappable redundant power supplies
  • Duplicate cooling system
Gọi cho chúng tôi ngay!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay!