Thiết bị chuyển mạch Eltext Data Center Switch MES5400-48

Ưu điểm chính:

  • High performance (up to 6.4 Тbps)
  • Non-blocking architecture
  • Front-to-Back cooling
  • Stacking up to 8 devices
  • Hot-swappable redundant power supplies
  • Redundant ventilation system
Gọi cho chúng tôi ngay!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay!