Thiết bị định tuyến Router Mikrotik CCR1036-8G-2S+

  • 8x Gigabit Ethernet
  • 2xSFP+ cages, LCD
  • CPU: 36 cores x 1.2GHz
  • RAM 4GB
  • RouterOS L6
  • Dual PSU
Gọi cho chúng tôi ngay!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay!