Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB1100AHx4 Dude Edition

  •  RAM 1 GB, Storage size 128 MB
  • Cổng Ethernet 10/100/1000 : 13 cổng • Bộ nhớ Cards: 1 cổng
  • Số CPU core: 4
  • Kết nối đồng thời : 400 kết nối x 4 Mbps/ Kết nối
  • Extended storage 60GB M.2 SSD included
  • Powerful 1U rackmount
Gọi cho chúng tôi ngay!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay!