Thiết bị chuyển mạch Swtich Eltex MES3348

Key features

  • High performance
  • Stacking up to 8 devices
  • 4x10G ports in base configuration
  • Hot-swappable redundant power supplies
  • Advanced L2 functions
  • L3 functions
  • Front-to-back cooling
Gọi cho chúng tôi ngay!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay!