Chương trình khuyến mại mới nhất

Khóa học Juniper JNCIA-Junos

 • Giảm ngay 500,000 đ học phí
 • Tặng khóa học ôn thi JNCIA-Junos trị giá 1,000,000 đ, đảm bảo thi đỗ 100%
 • Giảm giá 200,000 đ khi mua voucher thi chứng chỉ JNCIA giảm 100% lệ phí thi
 • Hướng dẫn tạo tài khoản và đăng ký thi trên Pearson Vue
 • Hướng dẫn cách lấy chứng chỉ bản mềm sau khi thi đỗ
 • Tư vấn con đường học tập và công việc tiếp theo
 • Giảm 10% học phí khi đăng ký các khóa học tiếp theo tại Schoole

Điều kiện áp dụng: chỉ cần đăng ký học và hoàn thành học phí trước ngày 23/03/2019


Khóa học MPLS VPN Basic & Advanced

 • Giảm ngay 15% học phí trị giá 525,000 đ
 • Giảm giá 300,000 đ khi mua voucher thi chứng chỉ JNCIS-SP hoặc JNCIP-SP giảm 100% lệ phí thi
 • Hướng dẫn tạo tài khoản và đăng ký thi trên Pearson Vue
 • Hướng dẫn cách lấy chứng chỉ bản mềm sau khi thi đỗ
 • Tư vấn con đường học tập tiếp theo để đạt được các chứng chỉ expert như JNCIE-SP
 • Giảm 10% học phí khi đăng ký các khóa học tiếp theo tại Schoole

Điều kiện áp dụng: chỉ cần đăng ký học và hoàn thành học phí trước ngày 23/03/2019


Khóa học Junos Security (JSEC)

 • Giảm ngay 500,000 đ học phí
 • Giảm giá 200,000 đ khi mua voucher thi chứng chỉ JNCIS-SEC hoặc JNCIP-SEC giảm 100% lệ phí thi
 • Hướng dẫn tạo tài khoản và đăng ký thi trên Pearson Vue
 • Hướng dẫn cách lấy chứng chỉ bản mềm sau khi thi đỗ
 • Tư vấn con đường học tập và công việc tiếp theo
 • Giảm 10% học phí khi đăng ký các khóa học tiếp theo tại Schoole

Điều kiện áp dụng: chỉ cần đăng ký học và hoàn thành học phí trước ngày 23/03/2019